Plugovi - obrtni

Prodaja turskih UNLU obrtnih plugova - istražite širok spektar visokokvalitetnih obrtnih plugova proizvedenih od strane turske kompanije UNLU. Naša kategorija obuhvata plugove obrtnjake različitih tipova i namena, sa transparentno prikazanim cenama kako u dinarima, tako i u evrima (sa PDV-om).

Obrtni plug 2-brazde (puna daska)

Cena: 1.009.440,00 RSD

Obrtni plug 2-brazde (gril daska)

Cena: 1.054.320,00 RSD

Obrtni plug 3-brazde (puna daska)

Cena: 1.373.040,00 RSD

Obrtni plug 3-brazde (gril daska)

Cena: 1.440.360,00 RSD

Obrtni plug 4-brazde (puna daska)

Cena: 1.565.280,00 RSD

Obrtni plug 4-brazde (gril daska)

Cena: 1.655.040,00 RSD

Obrtni plug 5-brazde (puna daska)

Cena: 2.154.000,00 RSD

Obrtni plug 5-brazde (gril daska)

Cena: 2.266.200,00 RSD