"/>

Poklopci rezervoara

Ulivno sito rezervoara za punjenje 203mm

Cena: 1.439,48 RSD
Snižena cena: 1.308,62 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 210mm

Cena: 1.439,48 RSD
Snižena cena: 1.308,62 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 300mm

Cena: 2.145,60 RSD
Snižena cena: 1.950,54 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 400mm

Cena: 2.280,59 RSD
Snižena cena: 2.073,26 RSD

Grlo rezervoara 219mm

Cena: 501,02 RSD
Snižena cena: 455,48 RSD

Grlo poklopca bureta 415mm

Cena: 1.793,83 RSD
Snižena cena: 1.630,76 RSD

Poklopac bureta 140mm

Cena: 485,45 RSD
Snižena cena: 441,32 RSD

Gumeni prsten poklopca D-455

Cena: 1.030,61 RSD
Snižena cena: 936,92 RSD

Poklopac bureta za ispiranje prskalice 6"

Cena: 700,92 RSD
Snižena cena: 637,20 RSD

Poklopac bureta D-355

Cena: 2.998,38 RSD
Snižena cena: 2.725,80 RSD

Poklopac bureta D-455

Cena: 3.614,93 RSD
Snižena cena: 3.286,30 RSD