"/>

Poklopci rezervoara

Ulivno sito rezervoara za punjenje 203mm

Cena: 1.098,24 RSD
Snižena cena: 998,40 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 210mm

Cena: 1.098,24 RSD
Snižena cena: 998,40 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 300mm

Cena: 1.635,48 RSD
Snižena cena: 1.486,80 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 400mm

Cena: 1.738,44 RSD
Snižena cena: 1.580,40 RSD

Grlo rezervoara 219mm

Cena: 377,52 RSD
Snižena cena: 343,20 RSD

Grlo poklopca bureta 415mm

Cena: 1.350,36 RSD
Snižena cena: 1.227,60 RSD

Poklopac bureta 140mm

Cena: 365,64 RSD
Snižena cena: 332,40 RSD

Gumeni prsten poklopca D-455

Cena: 777,48 RSD
Snižena cena: 706,80 RSD

Poklopac bureta za ispiranje prskalice 6"

Cena: 514,80 RSD
Snižena cena: 468,00 RSD

Poklopac bureta D-355

Cena: 2.230,80 RSD
Snižena cena: 2.028,00 RSD

Poklopac bureta D-455

Cena: 2.642,64 RSD
Snižena cena: 2.402,40 RSD