"/>

Poklopci rezervoara

Ulivno sito rezervoara za punjenje 203mm

Cena: 1.452,00 RSD
Snižena cena: 1.320,00 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 210mm

Cena: 1.452,00 RSD
Snižena cena: 1.320,00 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 300mm

Cena: 2.244,00 RSD
Snižena cena: 2.040,00 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 400mm

Cena: 2.244,00 RSD
Snižena cena: 2.040,00 RSD

Grlo rezervoara 219mm

Cena: 528,00 RSD
Snižena cena: 480,00 RSD

Grlo poklopca bureta 415mm

Cena: 1.848,00 RSD
Snižena cena: 1.680,00 RSD

Poklopac bureta 140mm

Cena: 528,00 RSD
Snižena cena: 480,00 RSD

Gumeni prsten poklopca D-455

Cena: 1.056,00 RSD
Snižena cena: 960,00 RSD

Poklopac bureta za ispiranje prskalice 6"

Cena: 792,00 RSD
Snižena cena: 720,00 RSD

Poklopac bureta D-355

Cena: 3.036,00 RSD
Snižena cena: 2.760,00 RSD

Poklopac bureta D-455

Cena: 3.564,00 RSD
Snižena cena: 3.240,00 RSD