"/>

Poklopci rezervoara

Ulivno sito rezervoara za punjenje 203mm

Cena: 1.649,76 RSD
Snižena cena: 1.499,78 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 210mm

Cena: 1.649,76 RSD
Snižena cena: 1.499,78 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 300mm

Cena: 2.466,20 RSD
Snižena cena: 2.242,00 RSD

Ulivno sito rezervoara za punjenje 400mm

Cena: 2.614,18 RSD
Snižena cena: 2.376,52 RSD

Grlo rezervoara 219mm

Cena: 573,72 RSD
Snižena cena: 521,56 RSD

Grlo poklopca bureta 415mm

Cena: 2.056,03 RSD
Snižena cena: 1.869,12 RSD

Poklopac bureta 140mm

Cena: 556,85 RSD
Snižena cena: 506,22 RSD

Gumeni prsten poklopca D-455

Cena: 1.182,48 RSD
Snižena cena: 1.074,98 RSD

Poklopac bureta za ispiranje prskalice 6"

Cena: 802,16 RSD
Snižena cena: 729,24 RSD

Poklopac bureta D-355

Cena: 3.438,41 RSD
Snižena cena: 3.125,82 RSD

Poklopac bureta D-455

Cena: 4.093,90 RSD
Snižena cena: 3.721,72 RSD