Trimeri za vinogradarstvo

Prodaja Orizzonti trimera za mašinsko orezivanje vinograda, u ovoj kategoriji ih možete naći sa cenom u dinarima i evrima ( sa pdv-om).

Mašinsko orezivanje trimer ECO/200

Cena: 510.807,00 RSD
Snižena cena: 464.370,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer ECO/400

Cena: 669.438,00 RSD
Snižena cena: 608.580,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CF/200

Cena: 724.086,00 RSD
Snižena cena: 658.260,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CF/200

Cena: 935.088,00 RSD
Snižena cena: 850.080,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CFT/300

Cena: 919.908,00 RSD
Snižena cena: 836.280,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CFT/300

Cena: 1.145.331,00 RSD
Snižena cena: 1.041.210,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CFU/500

Cena: 1.381.380,00 RSD
Snižena cena: 1.255.800,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CM/200

Cena: 774.180,00 RSD
Snižena cena: 703.800,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CM/200

Cena: 994.290,00 RSD
Snižena cena: 903.900,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CMT/300

Cena: 982.146,00 RSD
Snižena cena: 892.860,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CMT/300

Cena: 1.206.810,00 RSD
Snižena cena: 1.097.100,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CMU/500

Cena: 1.282.710,00 RSD
Snižena cena: 1.166.100,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CMU/500

Cena: 1.442.100,00 RSD
Snižena cena: 1.311.000,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CFT2/600

Cena: 1.586.310,00 RSD
Snižena cena: 1.442.100,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CFT2/600

Cena: 1.684.980,00 RSD
Snižena cena: 1.531.800,00 RSD

Mašinsko orezivanje trimer CMT2/600

Cena: 2.011.350,00 RSD
Snižena cena: 1.828.500,00 RSD