JEDNOSTAVAN I LAK IZVOZ ROBE IZ SRBIJE U DRŽAVE OKRUŽENJA

Pod državama okruženja prvenstveno mislimo na : Sloveniju, Hrvatsku, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Mađarsku, Rumuniju, i Bugarsku.

Za sve mašine iz asortimana firme "Best&co international group" doo uz originalni izvozni račun obezbeđujemo na zahtev kupca, uvoznika:

 1. "CE"deklaraciju proizvođača mašine

 2. "EUR1" obrazac proizvođača mašina evropskog porekla odnosno proizvođača mašina koji je na listi zemalja koje čekaju prijem u Evropsku Uniju

 3. Izvoznu carinsku deklaraciju proizvođača mašine ako je roba evropskog porekla

 4. Najeftiniji prevoz do mesta odredišta

Na osnovu gore navedenih dokumenata  uvoznik ima pravo na oslobađanje od carine prilikom izlaska mašina (proizvoda) sa teritorije Republike Srbije.


PRAVO UVOZA ROBE IZ SRBIJE IMAJU:

 1. pravna lica, preduzetnici ili registrovana (obiteljska) poljoprivredna gazdinstva

 2. fizička lica 


PRAVNO LICE - PREDUZETNIK - REGISTROVANO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO

 1. Pre nego što uvezete mašinu,robu u vašu državu morate naći špeditersku firmu u okviru vama najbliže carine koja će vam napraviti sve uvozne dokumente i izvršiti u vaše ime postupak carinjenja. Postupak carinjenja  jednostavan i brz za vas  pošto isti rade ovlašćeni carinski agenti-špediteri. Na Carini prilikom  ulaska u vašu državu nije moguće završiti postupak carinjenje već će vas ista preuputiti na carinu  za koju se odlučite unutar vaše države u dogovoru sa vašim špediterom.

 2. Pravna lica,preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu da izvrše uvoz u svoju državu tako što će izvršiti plaćanje bezgotovinski sa njihovog tekućeg računa na tekući račun prodavca.

 3. Ukoliko je izvršeno bezgotovinsko plaćanje na osnovu izdatog predračuna od strane prodavca PDV se neće ni obračunati ni naplatiti.

 4. Izvoz robe po plaćenom predračunu se mora realizovati preko ovlašćene špediterske firme prodavca  i carine Republike Srbije a na osnovu originalnog računa prodavca za izvoz robe na kome takođe neće biti obračunat i iskazan PDV.

 5. Ukoliko uvoznik dolazi vozilom koje pripada pravnom licu  mora imati overen CMR ili posedovati sa sobom pečat firme na koju je registrovano vozilo kako bi se isti mogao overiti kod prodavca. Ukoliko je uvoznik registrovano poljoprivredno gazdinstvo dolazi svojim privatnim vozilom gornja napomena ne važe.


FIZIČKA LICA

Fizička lica imaju pravo kupovine u Srbiji radi uvoza u svoju matičnu državu,ukoliko je iznos kupljene robe veći od 200 evra strani državljanin ima pravo na povraćaj PDV-a za gotovinsku kupovinu ukoliko su zadovoljeni sledeći uslovi:

 1. Strani državlajni koji nemaju prebivalište u Republici Srbiji i koji nemaju dvojno državljanstvo koji u svom prtljagu iznose kupljenu robu u vrednosti preko 200 evra (po srednjem kursu Narodne Banke Srbije uključujući i PDV) u dinarskoj protivrednosti u roku od tri meseca od dana kupovine.

 2. Uslov je da se carinskom organu radi overe podnese ispravno popunjen obrazac "REF4" koji je na lični zahtev popunio prodavac kao i originalni račun za kupljenu robu. Originalni račun i overe Obrazac REF 4 zadržava stranka ,a kopiju obrazca "REF4" zadržava carinik.

 3. Carinik samo vrši overu podnetog obrasca "REF4"  ali ne i povraćaj plaćenog PDV-a.

 4. Plaćeni PDV kupcu,odnosno podnosiocu zahteva  se vraća u roku od 6 meseci od dana izdavanja računa. Novac u iznosu PDV-a vrća prodavac od koga je kupljena roba na osnovu overenog originalnog obrasca REF 4 na kome je potvrđeno da su ispunjeni zahtevani uslovi(overenog od strane carine Republike Srbije). Na osnovu overenog originalnog obrasca "REF4" prodavac vrši povraćaj  plaćenog PDV-a kupcu ili podnosiocu zahteva.

 5. Povraćaj PDV-a se vrši u dinarima, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u  banci koju navede  kupac ili podnosilac zahteva.Ako se refakcija PDV-a  isplaćuje u gotovini prodavac je obavezan da istu izvrši odmah, a ukoliko se isplaćuje na račun kupca odnosno podnosioc zahteva uplata se vrši u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

 6. Kupac ili podnosilac zahteva potpisom na overenom originalu obrasca "REV4" potvrđuje prijem vraćenog PDV-a u gotovini. Originalni overeni potpisani obrazac "REV4" ostaje kod prodavca.