Antor - Antrac

Prodaja dizel motora, i dizel motornih pumpi za navodnjavanje. U ponudi se nalaze pumpe visokog i niskog pritiska.

Dizel motorne pumpe za navodnjavanje 3LD510 LY3

Cena: 267.036,00 RSD
Snižena cena: 242.760,00 RSD

Dizel motorne pumpe za navodnjavanje 4LD640 LY3

Cena: 282.348,00 RSD
Snižena cena: 256.680,00 RSD

Dizel motorne pumpe za navodnjavanje 4LD820 LY3

Cena: 309.540,00 RSD
Snižena cena: 281.400,00 RSD

Dizel motorne pumpe za navodnjavanje 4LD820 FL524F

Cena: 329.736,00 RSD
Snižena cena: 299.760,00 RSD

Dizel motorne pumpe za navodnjavanje 3LD510 LK4

Cena: 284.724,00 RSD
Snižena cena: 258.840,00 RSD

Dizel motorne pumpe za navodnjavanje 4LD820 LS4

Cena: 329.604,00 RSD
Snižena cena: 299.640,00 RSD