Posude

Prohromska kanta za nošenje mleka 20LT - Ø21

Cena: 10.120,00 RSD
Snižena cena: 9.200,00 RSD

Prohromska kanta za nošenje mleka 25LT - Ø21

Cena: 11.000,00 RSD
Snižena cena: 10.000,00 RSD

Prohromska kanta za nošenje mleka 30LT - Ø21

Cena: 11.220,00 RSD
Snižena cena: 10.200,00 RSD

Prohromska kanta za nošenje mleka 40LT - Ø21

Cena: 11.440,00 RSD
Snižena cena: 10.400,00 RSD

Prohromska kanta za nošenje mleka 50LT - Ø21

Cena: 12.870,00 RSD
Snižena cena: 11.700,00 RSD

Prohromska kanta sa poklopcem za nošenje mleka 20LT - Ø21

Cena: 13.200,00 RSD
Snižena cena: 12.000,00 RSD

Prohromska kanta sa poklopcem za nošenje mleka 25LT - Ø21

Cena: 13.860,00 RSD
Snižena cena: 12.600,00 RSD

Prohromska kanta sa poklopcem za nošenje mleka 30LT - Ø21

Cena: 14.124,00 RSD
Snižena cena: 12.840,00 RSD

Prohromska kanta sa poklopcem za nošenje mleka 40LT - Ø21

Cena: 14.520,00 RSD
Snižena cena: 13.200,00 RSD

Prohromska kanta sa poklopcem za nošenje mleka 50LT - Ø21

Cena: 15.444,00 RSD
Snižena cena: 14.040,00 RSD