Silo miks prikolice

Prodaja vučenih silo miks prikolica, u zavisnosti od potrebe vučene silo miks prikolice od 3m3 do 32m3. Priprema kompletnog obroka za 10minuta.