Muzilice uljna vakum pumpa

Pokretne muzilice za dva grla CYK (ovce)

Cena: 77.000,00 RSD
Snižena cena: 70.000,00 RSD

Pokretne muzilice za dva grla CYK (koze)

Cena: 77.000,00 RSD
Snižena cena: 70.000,00 RSD

Pokretne muzilice za dva grla (ovce)

Cena: 82.500,00 RSD
Snižena cena: 75.000,00 RSD

Pokretne muzilice za dva grla (koze)

Cena: 82.500,00 RSD
Snižena cena: 75.000,00 RSD

Pokretne muzilice za četiri grla (ovce)

Cena: 121.000,00 RSD
Snižena cena: 110.000,00 RSD

Pokretne muzilice za četiri grla (koze)

Cena: 121.000,00 RSD
Snižena cena: 110.000,00 RSD

Pokretne muzilice za četiri grla (ovce)

Cena: 125.400,00 RSD
Snižena cena: 114.000,00 RSD

Pokretne muzilice za četiri grla (koze)

Cena: 125.400,00 RSD
Snižena cena: 114.000,00 RSD