Muzilice - uljna vakum pumpa

Pokretna muzilica za jednu kravu CYK (1kanta)

Cena: 64.350,00 RSD
Snižena cena: 58.500,00 RSD

Pokretna muzilica za dve krave CYK (1kanta)

Cena: 72.600,00 RSD
Snižena cena: 66.000,00 RSD

Pokretna muzilica za jednu kravu (1kanta)

Cena: 70.070,00 RSD
Snižena cena: 63.700,00 RSD

Pokretna muzilica za dve krave (1kanta)

Cena: 78.430,00 RSD
Snižena cena: 71.300,00 RSD

Pokretna muzilica za dve krave (2kante)

Cena: 90.750,00 RSD
Snižena cena: 82.500,00 RSD

Pokretna muzilica za jednu kravu (1kanta) sa motorom

Cena: 126.170,00 RSD
Snižena cena: 114.700,00 RSD

Pokretna muzilica za dve krave (1kanta) sa motorom

Cena: 134.530,00 RSD
Snižena cena: 122.300,00 RSD

Pokretna muzilica za dve krave (2kante) sa motorom

Cena: 146.850,00 RSD
Snižena cena: 133.500,00 RSD

Pokretna muzilica za četiri krave (4kante) sa elektro motorom

Cena: 247.500,00 RSD
Snižena cena: 225.000,00 RSD

Pokretna muzilica za četiri krave (4kante) sa motorom na benzin

Cena: 297.000,00 RSD
Snižena cena: 270.000,00 RSD