Jedinice za doziranje

Prodaja STARMAX opreme za pripremu stočne hrane. U ponudi se nalaze različiti modeli mlinova za žitarice u zavistnosti od potrebe.