Izmuzišta za krave

Pokretno izmuzište x6 za krave (mehanički pulsatori)

Cena: 721.160,00 RSD
Snižena cena: 655.600,00 RSD

Pokretno izmuzište x6 za krave (elektronski pulsatori)

Cena: 805.970,00 RSD
Snižena cena: 732.700,00 RSD

Pokretno izmuzište x6 za krave (elektronski pulsatori + 200lt)

Cena: 891.000,00 RSD
Snižena cena: 810.000,00 RSD

Pokretno izmuzište x6 za krave (elektronski pulsatori + merač)

Cena: 1.603.470,00 RSD
Snižena cena: 1.457.700,00 RSD

Pokretno izmuzište x8 za krave (mehanički pulsatori)

Cena: 797.500,00 RSD
Snižena cena: 725.000,00 RSD

Pokretno izmuzište x8 za krave (elektronski pulsatori)

Cena: 899.360,00 RSD
Snižena cena: 817.600,00 RSD

Pokretno izmuzište x8 za krave (elektronski pulsatori + 200lt)

Cena: 984.170,00 RSD
Snižena cena: 894.700,00 RSD

Pokretno izmuzište x8 za krave (elektronski pulsatori + merač)

Cena: 1.900.580,00 RSD
Snižena cena: 1.727.800,00 RSD