Izmuzišta za koze

Pokretno izmuzište x8 za koze (mehanički pulsatori)

Cena: 734.800,00 RSD
Snižena cena: 668.000,00 RSD

Pokretno izmuzište x8 za koze (elektronski pulsatori)

Cena: 765.270,00 RSD
Snižena cena: 695.700,00 RSD

Pokretno izmuzište x8 za koze (elektronski pulsatori + 200lt)

Cena: 872.190,00 RSD
Snižena cena: 792.900,00 RSD

Pokretno izmuzište x10 za koze (mehanički pulsatori)

Cena: 755.150,00 RSD
Snižena cena: 686.500,00 RSD

Pokretno izmuzište x10 za koze (elektronski pulsatori)

Cena: 785.620,00 RSD
Snižena cena: 714.200,00 RSD

Pokretno izmuzište x10 za koze (elektronski pulsatori+ 200lt)

Cena: 892.540,00 RSD
Snižena cena: 811.400,00 RSD

Pokretno izmuzište x12 za koze (mehanički pulsatori)

Cena: 782.320,00 RSD
Snižena cena: 711.200,00 RSD

Pokretno izmuzište x12 za koze (elektronski pulsatori)

Cena: 812.790,00 RSD
Snižena cena: 738.900,00 RSD

Pokretno izmuzište x12 za koze (elektronski pulsatori + 200lt)

Cena: 870.540,00 RSD
Snižena cena: 791.400,00 RSD