Agromehanika Kranj

Prodaja kompletnog programa Agromehanika Kranj, sa našim poslovnim partnerima iz Slovenije uspešno
sarađujemo preko 30godina čiji smo direktni uvoznici.

U ponudi se nalaze:
-nošeni atomizeri 330, 400, 440, 500litara
-vučeni atomizeri 1000, 1500, 2000litara
-nošene prskalice 330, 440, 600, 800, 1000, 1200litara
-vučene prskalice 1500, 2000, 2500, 3000litara
-dodatna oprema za prskalice i atomizere
-originalni rezervni delovi za prskalice i atomizere
-kao i servis

AGP 400 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.103.819,20 RSD
Snižena cena: 1.003.472,00 RSD

AGP 500 PRO / APS121 / U1700-18-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.152.883,60 RSD
Snižena cena: 1.048.076,00 RSD

AGP 500 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.119.654,80 RSD
Snižena cena: 1.017.868,00 RSD

AGP 600 PRO / APS121 / U1700-18-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.167.551,00 RSD
Snižena cena: 1.061.410,00 RSD

AGP 600 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.134.322,20 RSD
Snižena cena: 1.031.202,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1700-18-2 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.450.385,20 RSD
Snižena cena: 1.318.532,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.385.355,40 RSD
Snižena cena: 1.259.414,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / T450-7 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.300.336,40 RSD
Snižena cena: 1.182.124,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / T500-7 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.484.912,00 RSD
Snižena cena: 1.349.920,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1700-18-2 / M1

Cena: 1.637.686,60 RSD
Snižena cena: 1.488.806,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1070-14-2 / M1

Cena: 1.572.656,80 RSD
Snižena cena: 1.429.688,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / T450-7 / M1

Cena: 1.487.637,80 RSD
Snižena cena: 1.352.398,00 RSD