Agromehanika Kranj

Prodaja kompletnog programa Agromehanika Kranj, sa našim poslovnim partnerima iz Slovenije uspešno
sarađujemo preko 30godina čiji smo direktni uvoznici.

U ponudi se nalaze:
-nošeni atomizeri 330, 400, 440, 500litara
-vučeni atomizeri 1000, 1500, 2000litara
-nošene prskalice 330, 440, 600, 800, 1000, 1200litara
-vučene prskalice 1500, 2000, 2500, 3000litara
-dodatna oprema za prskalice i atomizere
-originalni rezervni delovi za prskalice i atomizere
-kao i servis

AGP 400 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.221.677,60 RSD
Snižena cena: 1.110.616,00 RSD

AGP 500 PRO / APS121 / U1700-18-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.238.551,60 RSD
Snižena cena: 1.125.956,00 RSD

AGP 500 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.275.155,20 RSD
Snižena cena: 1.159.232,00 RSD

AGP 600 PRO / APS121 / U1700-18-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.292.159,00 RSD
Snižena cena: 1.174.690,00 RSD

AGP 600 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.255.555,40 RSD
Snižena cena: 1.141.414,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1700-18-2 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.606.664,40 RSD
Snižena cena: 1.460.604,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.537.481,00 RSD
Snižena cena: 1.397.710,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / T450-7 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.447.399,80 RSD
Snižena cena: 1.315.818,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / T500-7 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.643.138,20 RSD
Snižena cena: 1.493.762,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1700-18-2 / M1

Cena: 1.822.002,60 RSD
Snižena cena: 1.656.366,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1070-14-2 / M1

Cena: 1.752.819,20 RSD
Snižena cena: 1.593.472,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / T450-7 / M1

Cena: 1.662.738,00 RSD
Snižena cena: 1.511.580,00 RSD