Agromehanika Kranj

Prodaja kompletnog programa Agromehanika Kranj, sa našim poslovnim partnerima iz Slovenije uspešno
sarađujemo preko 30godina čiji smo direktni uvoznici.

U ponudi se nalaze:
-nošeni atomizeri 330, 400, 440, 500litara
-vučeni atomizeri 1000, 1500, 2000litara
-nošene prskalice 330, 440, 600, 800, 1000, 1200litara
-vučene prskalice 1500, 2000, 2500, 3000litara
-dodatna oprema za prskalice i atomizere
-originalni rezervni delovi za prskalice i atomizere
-kao i servis

AGP 400 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.046.188,00 RSD
Snižena cena: 951.080,00 RSD

AGP 500 PRO / APS121 / U1700-18-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.094.214,00 RSD
Snižena cena: 994.740,00 RSD

AGP 500 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.061.764,00 RSD
Snižena cena: 965.240,00 RSD

AGP 600 PRO / APS121 / U1700-18-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.108.492,00 RSD
Snižena cena: 1.007.720,00 RSD

AGP 600 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR8ECF/2EMV

Cena: 1.076.042,00 RSD
Snižena cena: 978.220,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1700-18-2 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.378.476,00 RSD
Snižena cena: 1.253.160,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1070-14-2 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.316.172,00 RSD
Snižena cena: 1.196.520,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / T450-7 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.234.398,00 RSD
Snižena cena: 1.122.180,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / T500-7 / PR9ECF/2EMV

Cena: 1.412.224,00 RSD
Snižena cena: 1.283.840,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1700-18-2 / M1

Cena: 1.557.600,00 RSD
Snižena cena: 1.416.000,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / U1070-14-2 / M1

Cena: 1.495.296,00 RSD
Snižena cena: 1.359.360,00 RSD

AGP 1000 PRO / APS121 / T450-7 / M1

Cena: 1.413.522,00 RSD
Snižena cena: 1.285.020,00 RSD